Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεοδώρου & Γιάννας Χαραγκιώνη,
στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής προληπτικών μέτρων σχετικά με τον Covid-19,
αναστέλει τις δράσεις Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας που είχαν προγραμματισθεί
για τις 21 και 22 Μαρτίου 2020.

Copyright 2024 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου