Εκπαιδευτικά προγράμματα

Βασικός πυλώνας του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεοδώρου & Γιάννας Χαραγκιώνη είναι η εκπαίδευση των νέων στην οδική ασφάλεια και συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό  συνεργαζόμαστε με πιστοποιημένους φορείς και συμμετέχουμε ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις νόρμες του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης και πραγματοποιούνται σε ειδικούς χώρους του μουσείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024

 Η οδική ασφάλεια αποτελεί διαχρονικό θέμα για τα παιδιά και τους εφήβους, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους ενήλικες. Σήμερα, τα τροχαία ατυχήματα των παιδιών και εφήβων αγγίζουν τα 1.4 εκατομμύρια/έτος παγκοσμίως, ενώ οι σωματικές και οι γνωστικές τους ιδιαιτερότητες, τους καθιστούν ευάλωτους στην καθημερινή κυκλοφορία, αφού δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ενδεχόμενες επικίνδυνες καταστάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα ατυχήματα των παιδιών από την κυκλοφορία αποτελούν μία από τις δύο κορυφαίες αιτίες θανάτου από ακούσιο τραυματισμό, καθώς 1.2 εκατομμύρια παιδιά χάνουν τη ζωή τους ετησίως.

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου ως φορέας πολιτισμού και εκπαίδευσης στοχεύει στη γνώση και εξοικείωση των μαθητών με την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει για ακόμα μια χρονιά να σχεδιάζει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής απευθυνόμενα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Φέτος, τα προγράμματα θα προσφέρονται πολυτροπικά με τη δυνατότητα:

  • Επίσκεψης των σχολείων στο χώρο του Μουσείου
  • Επίσκεψης των μουσειοπαιδαγωγών στο χώρο των σχολείων
  • Ψηφιακής ξενάγησης και συμμετοχής

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Νηπιαγωγείο πατήστε εδώ
Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Δημοτικό πατήστε εδώ 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Γυμνάσιο – Λύκειο πατήστε εδώ

Τα προγράμματα είναι προτεινόμενα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και πραγματοποιούνται από μουσειοπαιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς.

Το Μουσείο λειτουργεί με νέους κανόνες και μέτρα ασφαλείας, όπως προβλέπονται από τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού και του ΕΟΔΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: 210 8816187 

 

     

 

Copyright 2024 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου