Εκπαιδευτικά προγράμματα

Βασικός πυλώνας του ΕΜΑ είναι η εκπαίδευση των νέων στην οδική ασφάλεια και συμπεριφορά.

Για το λόγο αυτό  συνεργαζόμαστε με πιστοποιημένους φορείς και συμμετέχουμε ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις νόρμες του Υπουργείου Παιδείας.

Τα προγράμματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης και πραγματοποιούνται σε ειδικούς χώρους του μουσείου.

     

 

Copyright 2020 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου