Σκοπός

Σκοπός του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου είναι ενημέρωση του κοινού για τα επιτεύγματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας και η εκπαίδευση των νέων στην οδική ασφάλεια και συμπεριφορά.

Copyright 2024 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου