Συλλογή : Vintage

Bugatti Type 44 DHC
Chrysler Imperial Series 80
Lincoln Sport Roadster
Rolls Royce Doctor's Coupe
Nash Open Tourer
Hudson Super Six
Daimler TT Doctor's Coupe
Copyright 2019 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου