Η ομάδα του μουσείου

Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης : Πρόεδρος & Ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου

Νικηφόρος Θ. Χαραγκιώνης : Επιμελητής Εκθέσεων

Μαρίνα Φιλιππούση : Γενική Διεύθυνση – Οργάνωση εκδηλώσεων

Ανδρέας Βρεττός : Επίτιμος Επιμελητής

Ιωάννης Αγγελής : Φροντιστής

Μίλτος Πατρώνης : Υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης – Εθελοντής

Copyright 2019 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου