Η ομάδα του μουσείου

Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης: Πρόεδρος & Ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου

Νικηφόρος Θ. Χαραγκιώνης: Διευθύνων Σύμβουλος

Θηρεσία Παραμυθιώτη: Γενική Διεύθυνση

Δέσποινα Ντρούβα: Υπεύθυνη Λειτουργίας

Ιωάννης Παπούλιας: Officer

Μίλτος Πατρώνης: Υπεύθυνος Ξεναγήσεων & Μέσων Επικοινωνίας

 

Copyright 2024 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου