Η ομάδα του μουσείου

Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης : Πρόεδρος & Ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου

Νικηφόρος Θ. Χαραγκιώνης : Επιμελητής Εκθέσεων

Ανδρέας Βρεττός : Επίτιμος Επιμελητής

Παναγιώτης Μπάστος : Επιμελητής Ειδικών Εκθέσεων – Εθελοντής

Ιωάννης Αγγελής : Φροντιστής

Μίλτος Πατρώνης : Υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης – Εθελοντής

Copyright 2018 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου