Οι Μικροί Ήρωες διψούν για μάθηση και ανακάλυψη

Όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, οι Μικροί Ήρωές μας, χρειάζονται όλο και περισσότερα ερεθίσματα, για να εξελίσσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους.

Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα ‘Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν’, για να συμβάλουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, στη διευρυμένη μάθηση και στο άνοιγμα των οριζόντων, των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων.

Στόχος μας είναι, κάθε χρόνο, περισσότερα από 10.000 παιδιά, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, να ανακαλύψουν και να ενισχύσουν την βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία μέσω της δυνατότητας επισκέψεων χωρίς κόστος, σε εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείων και ιδρυμάτων.

Για το λόγο αυτό έχουμε προαγοράσει εισιτήρια σε Μουσεία και Ιδρύματα και δίνουμε τη δυνατότητα σε δασκάλους και Συλλόγους Γονέων να προκρατήσουν  εισιτήρια αποκλειστικά για τάξεις του Δημοτικού.

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεοδώρου & Γιάννας Χαραγκιώνη συμμετέχει στην ενέργεια αυτή με  εκπαιδευτικά προγράμματα Οδικής Ασφάλειας.

Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αθήνας πατήστε εδώ

Copyright 2024 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου