Οι συνδρομητές της Nova, που επιθυμούν να επισκεφτούν το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, έχουν τα εξής προνόμια: 

http://www.nova.gr/gr/pronomia/

Copyright 2024 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου