Μόνιμη έκθεση Made by Hellas

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης Made By Hellas.

Μόνιμη έκθεση του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου απο τον Ιούνιο του 2014

Για περισσότερες πληροφορίες Πιέστε Εδώ:
Δημοσίευμα Εφημερίδας ΕΣΤΙΑ

Copyright 2024 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου