Η ομάδα του μουσείου

Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης : Πρόεδρος & Ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου

Νικηφόρος Θ. Χαραγκιώνης : Επιμελητής Εκθέσεων

Μαρίνα Φιλιππούση : Γενική Διεύθυνση – Οργάνωση εκδηλώσεων

Ανδρέας Βρεττός : Επίτιμος Επιμελητής

Ιωάννης Αγγελής : Φροντιστής

Τμήμα Εθελοντών : Υπεύθυνοι Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Copyright 2022 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου